Neko

27.4.06

monxes tibetanos


Esta era unha visita moi esperada polo alumnado de 4º de ESO do IES David Buján:Nyari Tritul Rinpoché, naceu en 1977 en Mundgod, ao sur da India. É a terceira reencarnación do 89 Gaden Tripha. Os monxes tibetanos son budistas. O budismo é unha relixión moi antiga pois data de 600-400 anos antes de Cristo, e está estendida actualmente por Asia oriental. O seu fundador foi <> ou <>. A doutrina budista afirma que os desexos insatisfeitos obrigan ao home a nacer unha e outra vez; por iso, quen consegue vencer os seus anhelos e alcanzar o nirvana ou iluminación total, lonxe de calquera apego terreal, non volve a nacer e entra na parí nirvana. A historia do budismo divídese en diferentes etapas que manteñen certos factores comúns: vida monástica, meditación e desaparición da alma propia. Actualmente o budismo está nunha fase de debilitamento debido á presión de culturas alleas á súa relixiosidade.